top of page

הצהרת בריאות

 

פעילות גופנית, בכל הצורות שלה, עם או ללא שימוש בציוד, מזרנים, רצועות או כל ציוד אחר שיוצע על ידי מורים המלמדים באתר coresexualhealing.com ,  היא פעילות גופנית מאומצת. בהתאם לכך, את/ה מוזמן/ת ומומלץ להתייעץ עם רופא לפני תחילת כל משטר פעילות גופנית, שגרת אימון או סדרת אימון או שימוש בכל ציוד המוצע, שמוצג בכל אחד מקטעי הוידאו. coresexualhealing.com, הוא לא ארגון רפואי ומדריכים או מורים מהאתר לא יכולים לתת לך ייעוץ רפואי או אבחון. כל ההצעות והערות הנוגעות לשימוש בציוד, תנוחות, מהלכים ,תרגולים והוראות אינם נדרשים לביצוע על ידך והם מתבצעים רק כי בחרת בכך בעת צפייה בסרטוני וידאו שום דבר המופיע בשירות לא יפור ש כצורה כלשהי של ייעוץ או אבחון רפואי שכזה.

 

בשימוש בשירות, את/ה מצהיר כי אתה מבין כי כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה גופנית או נפשית.את/ה מבין כי האחריות שלך היא לשפוט את היכולות הגופניות והנפשיות שלך עבור פעילויות כאלה. באחריותך לוודא כי על ידי השתתפות בשיעורים, קורסים, תכניות ופעילויות של החברה, לא תעברו את הגבולות שלכם/ן בזמן ביצוע פעילות זו, ותבחרו את רמת הפעילות המתאימה לכישורים שלכם/ן וליכולות שלכם/ן, וכן עבור כל מצב נפשי או פיזי ו/ או מגבלות נוספות שיש לך. מעת לעת המדריכים עשויים להציע התאמות פיזיות או שימוש בציוד, ועל אחריותך הבלעדית לקבוע אם כל התאמה או ציוד המוצעים מתאימים לרמת היכולת והמצב הגופני והנפשי שלך.

 

את/ה מוותר/ת במפורש על כל טענה שיש לך בכל עת בגין פגיעה מכל סוג שהוא כנגד החברה,או כל אדם או ישות המעורבים ב  coresexualhealing.com לרבות, ללא הגבלה, המנהלים/ות, המורים/ות, המדריכים/ות, הקבלנים/ות העצמאיים/יות והפועלים/ות מטעמה.

 

התוכן של core sexual healing, אינו מכוון לאנשים מתחת לגיל 18, ועל ידי מתן מידע על עצמך ל coresexualhealing.com, את/ה מאשר/.ת שאת.ה בן.בת שמונה עשרה (18) ומעלה.עליך להיות לפחות בן/בת 18 שנים כדי לקנות שירותים. על ידי גלישה באתר את/ה מצהיר/ה ומאשר/ת שאת/ה יכול מבחינה משפטית להיכנס לכל הסכמי רכישה עם coresexualhealing.com, ושותפיה, ספקים, סוכנים וספקי שירות שלה. 

 

אנא התייעצו עם רופא לפני תחילת האימון, וקבלו אישור לתרגול.

 

ברכישה זו הנך מאשר/ת שקראת והבנת את הצהרת הבריאות הנ"ל.

אנא שמרו על עצמכם/ן.

לנה.

הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה:

 1. ברוכים.ות הבאים.ות לאתרcoresexualhealing.com  אשר ייקרא להלן: “האתר“. המפעילה עושה הכול על מנת שתהיה לכם.ן חוויית משתמש נפלאה והנאה מרובה מהמוצרים והשירותים השונים המסופקים ע”י המפעילה.

 2.  אתר האינטרנט coresexualhealing.com הוקם על מנת לאפשר לאנשים להעצים את איכות חייהם ואיכות המיניות שלהם. ולרכוש מיומנויות חדשות בתחום הגוף והנפש באימונים שונים כמו: פילאטיס ,מדיטציה ,תנועה, מיניות ועוד. 

 3. האתר מספק: שיעורי פילאטיס ,מדיטציה, תוכניות שיקום ואימון והעצמה במגוון תחומים. האתר נמצא בבעלות אלנה מטליצקי.

 4. התנאים המפורטים בתקנון זה, מהווים הסכם משפטי מחייב. עצם השימוש באתר מהווה אישור והסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים/ה לתנאי כלשהו בתקנון זה, הנך מתבקש/ת לחדול מכל שימוש באתר.

 5. לאתר נתונה הזכות לשנות את התקנון. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון, כפי שהופיעה באתר במועד השימוש באתר ו/או במועד ההזמנה של כל מוצר ו/או שירות, תהיה הגרסה הקובעת ביחס לשימוש באתר ו/או ביחס לאותה הזמנה, לפי העניין.

 6. תנאי שימוש אלה חלים על כל המוצרים, השירותים האפליקציות והאתרים המוצעים על ידי coresexualhealing.com, כולל, האתר בגרסאות דיגיטליות או אלקטרוניות אחרות של פלטפורמת הזרמת וידאו לניידים, למסכים, לטלוויזיה באינטרנט ועוד.

 7. על המשתמש באתר להיות בגיר מגיל 18 ומעלה.

 8. המשתמש פוטר בזאת את המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי החברה.

 9. המפעילה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתרים, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע  ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו.

 10. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או אפשרויות ההרשמה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 11. השירותים וכל המוצרים הדיגיטליים בקשר לאתר ניתנים "as is" (כפי שהם). המפעילה אינה אחראית בכל צורה שהיא לזמינות האתר והתוכן או השירותים באינטרנט או בכל מדית שידור אחרת. במקרה שאחד השירותים או כל השירותים או המוצרים הדיגיטליים אינם זמינים באופן זמני, לא יינתן החזר כספי והמפעילה שומרת לעצמה את הזכות להעניק החזרים או זיכויים על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם המפעילה מעניקה החזר או זיכוי, היא אינה מחויבת לעשות כן  באופן  זהה או דומה גם  בעתיד.

 12. השימוש באתרים וביישומים כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתרים מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש.ת מצהיר.ה ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתרים וביישומים ידועים לו/לה  וכי הוא/היא מתחייב/ת לפעול על פיהם.

 13. רכישה של קורס מהאתר תעשה בהתאם לתקני תשלום באמצעות כרטיסי אשראי של חברת סליקה חיצונית "משולם פתרונות תשלום", עם תקן אבטחה (PCI) מדיניות אבטחת מידע. כל רכישה ותשלום כפוף לתנאי החברה "משולם פתרונות תשלום".

 14. תוכן האתר של coresexualhealing.com, מסופק לך "כפי שהוא" (as is ), עבור המידע שלך ושימוש אישי בלבד ולא ניתן להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לשדר, להציג, למכור, להפיץ או לנצל בכל דרך אחרת למטרות אחרות כלשהן ללא אישור בכתב. מלבד הזכויות המוענקות לך במפורש, coresexualhealing.com שומרת לעצמה את כל הזכויות בשרות ובתוכן.

 15. תוכל/י לגשת לאתר ולתוכן כזמינים עבורך לשימוש אישי,כפי שנועדו באמצעות הפונקציונליות הרגילה של השירות. גישה אל סרטונים באמצעות השירות לכל מטרה או בכל צורה שהיא, למעט הזרמה, אסורה במפורש. כאשר את/ה צורך תוכן. הרזולוציה והאיכות של סרטוני coresexualhealing.com, שתקבל/י יהיה תלוי במספר גורמים, כולל סוג המכשיר בו אתה משתמש רוחב הפס שלך, אשר עשויים להשתנות במהלך הצפייה שלך. בעוד המפעילה שואפת לספק חוויית צפייה איכותית, לא מובטחת שום תוצאה לגבי הרזולוציה או האיכות של תוכן המוזרם ע“י coresexualhealing.com, אליך.

 16. על מנת להיות מסוגל להזרים או להוריד תוכן מהשירות ולהציג תוכן של coresexualhealing.com תצטרך/י להשתמש במחשב אישי, נגן מדיה נייד, או מכשיר אחר העונה על דרישות המערכת שאנו מעדכנים מעת לעת. המכשיר צריך להיות מסוגל לתקשר עם השירות. המפעילה עשויה  לשנות את הדרישות של התקנים תואמים מעת לעת, ובמקרים מסוימים גם אם התקן הוא התקן תואם הוא עשוי להיות תלוי בתוכנה או במערכות שסופקו על-ידי יצרן ההתקן או צדדים שלישיים אחרים. כתוצאה מכך, מכשירים שהם מכשירים תואמים כעת עשויים להפסיק להיות מכשירים תואמים בעתיד.

  שירותים ומוצרים באתר

 17. השימוש באתר ובכל השירותים והמוצרים המוצעים במסגרתו, הינו על אחריות המשתמש/ת בלבד. האתר אינו נושא בכל אחריות לשימוש בשרותי ומוצרי האתר שלא למטרה לשמה נועדו. המשתמש/ת מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור המשתמש/ת מתחייב שלא לבצע כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים לו לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או יש בהם גילוי גזענות.

 18. לאתר נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש/ת אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לאתר נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם להוראות תקנון זה.


הצהרת בריאות

 1. פעילות גופנית, בכל הצורות שלה, עם או ללא שימוש בציוד, מזרנים, רצועות או כל ציוד אחר שיוצע על ידי מורים המלמדים באתר coresexualhealing.com ,  היא פעילות גופנית מאומצת. בהתאם לכך, את/ה מוזמן/ת ומומלץ להתייעץ עם רופא לפני תחילת כל משטר פעילות גופנית, שגרת אימון או סדרת אימון או שימוש בכל ציוד המוצע, שמוצג בכל אחד מקטעי הוידאו. coresexualhealing.com, הוא לא ארגון רפואי ומדריכים או מורים מהאתר לא יכולים לתת לך ייעוץ רפואי או אבחון. כל ההצעות והערות הנוגעות לשימוש בציוד, תנוחות, מהלכים’ ,, תרגולים והוראות אינם נדרשים לביצוע על ידך והם מתבצעים רק כי בחרת בכך בעת צפייה בסרטוני וידאו שום דבר המופיע בשירות לא יפורש כצורה כלשהי של ייעוץ או אבחון רפואי שכזה.

 2. בשימוש בשירות, את/ה מצהיר כי אתה מבין כי כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה גופנית או נפשית.את/ה מבין כי האחריות שלך היא לשפוט את היכולות הגופניות והנפשיות שלך עבור פעילויות כאלה. באחריותך לוודא כי על ידי השתתפות בשיעורים, קורסים, תכניות ופעילויות של החברה, לא תעברו את הגבולות שלכם/ן בזמן ביצוע פעילות זו, ותבחרו את רמת הפעילות המתאימה לכישורים שלכם/ן וליכולות שלכם/ן, וכן עבור כל מצב נפשי או פיזי ו/ או מגבלות נוספות שיש לך. מעת לעת המדריכים עשויים להציע התאמות פיזיות או שימוש בציוד, ועל אחריותך הבלעדית לקבוע אם כל התאמה או ציוד המוצעים מתאימים לרמת היכולת והמצב הגופני והנפשי שלך.

 3. את/ה מוותר/ת במפורש על כל טענה שיש לך בכל עת בגין פגיעה מכל סוג שהוא כנגד החברה,או כל אדם או ישות המעורבים ב  coresexualhealing.com לרבות, ללא הגבלה, המנהלים/ות, המורים/ות, המדריכים/ות, הקבלנים/ות העצמאיים/יות והפועלים/ות מטעמה.

 4. התוכן של core sexual healing, אינו מכוון לאנשים מתחת לגיל 18, ועל ידי מתן מידע על עצמך ל coresexualhealing.com, את/ה מאשר/.ת שאת.ה בן.בת שמונה עשרה (18) ומעלה.עליך להיות לפחות בן/בת 18 שנים כדי לקנות שירותים. על ידי גלישה באתר את/ה מצהיר/ה ומאשר/ת שאת/ה יכול מבחינה משפטית להיכנס לכל הסכמי רכישה עם coresexualhealing.com, ושותפיה, ספקים, סוכנים וספקי שירות שלה. 

 5. אנא התייעצו עם רופא לפני תחילת האימון, וקבלו אישור לתרגול.


זכויות קנייניות

 1. חומרים באתר, כולל, ללא הגבלה, שמות, לוגו, סימני מסחר, תמונות, טקסט, עמודות, גרפיקה, קטעי וידאו, תצלומים, איורים, יצירות אמנות, תוכנה ואלמנטים אחרים (ביחד,"חומר") מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ו / או זכויות קניין רוחני אחרות שבבעלות ושליטה על ידי המפעילה, או על ידי צדדים שלישיים שהרשו או סיפקו את החומר שלהם ל coresexualhealing.com, את/ה מאשר/ת ומסכים/ה שכל החומרים בשירות זמינים עבורך לשימוש אישי מוגבל ולא מסחרי בלבד. אלא אם צוין במפורש או בכל מקום אחר בשירות זה, לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, למכור, להוריד, לפרסם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא, או להשתמש בכל דרך אחרת לכל מטרה, על ידי כל אדם או ישות, ללא אישור מפורש מראש ובכתב. אינך רשאי/ת להוסיף, למחוק, לעוות או לשנות את החומר באופן אחר.

התנהגות אסורה ואבטחה

 1. את/ה מסכים/ה לא להשתמש בשירות כדי לפרסם או להעביר מידע אחר, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונות, גרפיקה, וידאו, הודעות, תגים או חומרים אחרים (להלן בנפרד או ביחד,"תוכן" ) אשר: מפריע לשירות או משבש אותו או שהוא בניגוד לאינטרסים של המפעילה של האתר. 

מדיניות פרטיות

 1. מאחר שמפעילה של האתר coresexualhealing.com מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-"האתר"), החליטה המפעילה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים. וההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.

 קרדיט
27. המסמך הזה נוצר בעזרת תבנית של SEQ Legal (seqlegal.com) ושונתה על ידי Website Planet (www.websiteplanet.com)

איסוף פרטים אישיים

28. ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

 1. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;

 2. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;

 3. מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;

 4. מידע שאתם מזינים בזמן יצירת פרופיל באתר שלנו—לדוגמה, השם שלכם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת, מצב מערכות יחסים, תחומי עניין ותחביבים, פרטי השכלה, ופרטי תעסוקה;

 5. מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו;

 6. המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;

 7. מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;

 8. מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים באתר שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלכם;

 9. מידע שאתם מפרסמים באתר שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם;

 10. מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;

 11. כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.

לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.

 

שימוש בפרטים האישיים שלכם

 

29. בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

 1. ניהול האתר והעסק שלנו;

 2. התאמה האישית של האתר עבורכם;

 3. לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;

 4. שליחה של סחורות שרכשתם דרך האתר;

 5. אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר;

 6. שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.

 7. לשלוח לכם הודעות מסחריות שאינן שיווקיות;

 8. לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;

 9. שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר.

 10. שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים);

 11. אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע);

 12. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;

 13. לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;

 14. אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו);

 15. ושימושים אחרים.

אם תמסרו לנו מידע אישי לפרסום באתר שלנו, אנחנו נפרסם את המידע ונשתמש בו בדרכים אחרות בהתאם לרישיון שתספקו לנו.

ניתן להשתמש בהגדרות הפרטיות שלכם כדי להגביל את הפרסום של המידע שלכם באתר שלנו, וניתן לשנות אותן בעזרת בקרות הפרטיות שבאתר.

אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.

 

 חשיפת פרטים אישיים

 

30. אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות שלנו (זה אומר כל חברות הבת שלנו, חברת הגג שלנו, וכל חברות הבת שלה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

 1. לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

 2. בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;

 3. על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי)

 4. לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש)

 5. ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.

למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג’.

 

31.  העברות נתונים בינלאומיות

 1. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.

 2. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו.

 3. פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.

 4. אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף ו’ זה.

32.  שמירת פרטים אישיים

 1. סעיף  זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו נענים לחובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.

 2. פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.

 3. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2, לרוב אנו נמחק נתונים אישיים הנמצאים בקטגוריות המפורטות מטה בתאריך/שעה המפורטים מטה:

א. סוג הנתונים האישיים יימחק (הזינו תאריך/שעה)

ב. הזינו תאריך/שעה נוספים.

 1. על אף ההוראות האחרות בסעיף זה, אנו נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:

א. לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

ב. אם לדעתנו המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי;

ג. על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).

33. אבטחת הפרטים האישיים שלכם

 1. אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.

 2. אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).

 3. כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שבוצעו דרך האתר שלנו יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה.

 4. אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.

 5. אתם אחראים על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו)

 

34. תיקונים

 

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.

 

35. הזכויות שלכם

 

אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים הבאים:

 1. תשלום של עמלה (הזינו עמלה אם יש כזו)

 2. אספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם (התאימו את הטקסט כדי לשקף את המדיניות שלכם לצורך זה, לרוב נקבל צילום של הדרכון שלכם באישור נוטריון, יחד עם עותק מקורי של חשבון שירות בו ניתן לראות את הכתובת הנוכחית שלכם).

אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי חוק.

אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.

בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.

 

36. אתרים צד ג’

 

האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרים צד ג’. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.

 

37. עדכון מידע

אנא הודיעו לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.

 

38. עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. (בחרו בניסוח המדויק אנחנו משתמשים רק בעוגיות פעולה / רק בעוגיות עיקשות / גם בעוגיות פעולה וגם בעוגיות עיקשות באתר שלנו.)

1. השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:

א. אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש (כללו את כל השימושים הקיימים לעוגיות באתר שלכם מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים / תארו את המטרה/ות)

ב. רוב האתרים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות—למשל:

באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;

בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;

ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”

2. לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.

3. אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם—למשל:

א. בדפדפן אינטרנט אקספלורר (גרסה 10), אתם צריכים למחוק קבצי עוגיות ידנית (תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת http://support.microsoft.com/kb/278835 );

ב. בפיירפוקס (גרסה 24), אתם יכולים למחוק עוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” ו-“פרטיות”, ואז לבחור “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה”, וללחוץ על “הצג עוגיות,” ואז “הסר את כל העוגיות”;

ג. ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים למחוק את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“נקה נתוני גלישה,” ואז לבחור באפשרות “מחק עוגיות ונתונים אחרים של אתרים ותוספים,” ולבסוף ללחוץ “נקה נתוני גלישה.”

4. למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.

.

שלילת אחריות, הגבלת אחריות וקיצור תקופת התיישנות

39. המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש/ת ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים ו/או וירוסים ונזק אם ייגרם למכשיר באמצעותו מבוצעים הגלישה והשימוש באתר, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

40. המפעילה של האתר, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים בכל דרך לתכנים ולחומרים שיועלו לאתר, לרבות על דרך של שיתוף, על ידי המשתמשים ו/או כל צד שלישי אחר, וכן היא לא יהיו אחראים לכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית שתבוצע ע”י המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי.

41. המפעילה של האתר, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינה מתחיבת כי פעילות האתר תהיה חפה מהפסקות או תקלות ו/או טעויות, לרבות הפסקות או שיבושים בפעילות האתר שיתכן שיתרחשו כתוצאה מתקלות בתוכנה ו/או מערכות תקשורת וחומרה ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או קוי תקשורת. מפעילת האתר לא תישא בכל חבות או אחריות להפסקות או תקלות ו/או טעויות שמקורן בבעיות טכניות כאמור.

42. האתר עומד בתקנים בינלאומיים לאבטחת מידע לעסקים, אולם בשום מקרה האתר לא ישא בכל אחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, כלפי המשתמשים בנוגע לאבטחת כל מידע, מכל מין וסוג שהוא, אשר הועלה לאתר ע”י המשתמש, ולא תהיה אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק את ייגרם כתוצאה מהגעת מידע כאמור לצדדים שלישיים.

43. מבלי לגרוע או לפגוע באמור בכל הוראה אחרת של תקנון זה מובהר ומוסכם כי אחריותו של האתר תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, ככל שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של האתר, ובכל מקרה לא תעלה על סכום התמורה ששולמה ע”י המשתמש בגין ההזמנה האחרונה שבוצעה על ידו באתר.

44. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של שנה אחת ממועד ביצוע הפרסום הרלבנטי באתר ו/ או האירוע נשוא פניית המשתמש/ת, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש/ת להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש/ת מתחייב שלא להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש/ת בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של האתר לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של האתר. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

45. המשתמש/ת יהיה/תהיה אחראי/ת לכל נזק שייגרם לאתר לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה. המשתמש/ת תפצה/יפצה ו/או ישפה את האתר, לפי העניין, בגין כל טענה, דרישה, תביעה מצד גורם כלשהו שיופנו לאתר ו/או למי מטעמה וכן בגין כל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שהיא לרבות הוצאות משפטיות, ככל שייגרמו לאתר ו/או מי מטעמה, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה על ידי המשתמש.

46. המשתמש/ת מסכים/ה ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא”ל שיימסרו לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את האתר לצורך דיוור הודעות שרות למשתמש לרבות אך מבלי לגרוע, אישורי הזמנה, חשבוניות וכיוצ”ב.

47. למשתמש/ת תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, באמצעות לינק הסרה לרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור או בפנייה לשירות הלקוחות במייל:  ולא תהא לו כל טענה כלפי האתר בקשר לקבלת דיוור כאמור.

48. האתר רשאי מעת לעת לצאת במבצעים שונים כראות עיניו, ולהעניק הנחות לחלק או כלל המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר.כל המבצעים וההנחות מכל סוג שהם, ינתנו בהתאם ובכפוף לתנאים שיפורסמו עם המבצע או ההנחה לפי העניין

קורסים מקוונים

49. המפעילה של האתר מציעה גישה לרכישות חד פעמיות של קורסים ושיעורים המיועדים להורות לאדם הקשור לתחום לימוד מסוים או לנושא מסוים שניתן לצפות בו.coresexualhealing.com שומרת לעצמה את הזכות לבטל, להפריע או לתזמן מחדש כל תוכן מחלקה, או קורס מקוון. בכפוף לתשלום של כל עמלה אפשרית (כולל מסים רלוונטיים) ואת עמידתך בכל התנאים האחרים ש- coresexualhealing.com מציינת עבור השירות, coresexualhealing.com מעניקה לך זכות ורשיון מוגבל שאינו בלעדי, בלתי ניתן להעברה, כל עוד השיעורים ו / או קורסים מקוונים זמינים בשירות, לגשת, להציג, להשתמש ולהציג שיעורים ו / או קורסים מקוונים לשימוש פרטי לא מסחרי.

.


צדדים שלישיים

50. השירות שלנו מכיל תוכן בבעלות המפעילה של האתר ותוכן של מעניקי צד שלישי ל coresexualhealing.com (כולל תוכן שסופק על ידי משתמשי השירות, כמתואר לעיל), המוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סוד מסחרי. coresexualhealing.com  מחזיקה ושומרת את כל הזכויות coresexualhealing.com  מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, ללא רישיון להזרמה ו / או להציג את התוכן של coresexualhealing.com, וכל תוכן של צד שלישי הממוקם או זמין דרך השירות (למעט כל קוד תוכנה בו כמפורט לעיל) אך ורק עבור הפרטים האישיים שלך , שימוש לא מסחרי בקשר עם צפייה ושימוש בשירות. למעט תוכן שפורסם על ידך, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, לתרגם, לפרסם, לשדר, לשדר, להפיץ, לבצע, להציג, או למכור כל תוכן המופיע בשירות או באמצעותו. כל עסקה עם צדדים שלישיים הכלולים בתוך השירות או בקשר לשירות המסירה של מוצרים ושירותים או כל תנאי, תנאים, אחריות או מצגים אחרים הקשורים לצדדים שלישיים אלה, הם אך ורק בינך לבין אותו צד שלישי coresexualhealing.com, אינה אחראית ולא אחראית לכל חלק של עסקאות או מבצעים כאלה. כל התייחסות לצד שלישי כלשהו או למוצרים או לשירותים של צד שלישי כלשהו בשירות אינה מהווה המלצה או המלצה של צד שלישי זה או של המוצר או השירותים של צד שלישי זה על ידי coresexualhealing.com, או מי מעובדיה, נושאי המשרה, הקבלנים העצמאיים שלה , סוכנים או נציגים אחרים. כל התייחסות לצד שלישי כלשהו בשירות ניתנת לך למטרות מידע בלבד. מפעילת האתר מעודדת אותך לנהל מחקר משלך בדיקת נאותות לגבי צדדים שלישיים כגון מוצרים אלה ושירותים שלהם. בעוד ש- coresexualhealing.com, פועלת על מנת להבטיח שהמידע על השירות קיים ומדויק, coresexualhealing.com, אינה מבטיחה את דיוק המידע הנכלל בו (כולל מידע המסופק על-ידי המדריכים) או את ההתאמה שלו למטרה מסוימת.

51. אין להשתמש בשירות למטרות מסחריות כלשהן, למעט כפי שאושר במפורש על ידי החברה.

52. את/ה מסכים/ה כי השימוש שלך בשירות יהיה על אחריותך הבלעדית.השירות והחומר מסופקים "כמות שהוא" וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת. במידה המלאה המותרת על פי חוק,core sexual healing, נושאי משרה, מנהליה, עובדיה וסוכניה מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר לשירות, והשימוש בהם. coresexualhealing.com אינה מתחייבת או מצהירה לגבי הדיוק או השלמות של תוכן הוידאו או התוכן של אתרים המקושרים לשירות ואינה נושאת באחריות או בשגיאות (I) כלשהן, טעויות או אי דיוקים בתוכן, (II) פגיעה אישית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע מגישה ושרות של השירות.

53. המפעילה של האתר אינה מתחייבת, או נושאת באחריות לכל מוצר או שירות המפורסם או המוצע על ידי צד שלישי באמצעות השירות או כל אתר מקושר או באנר כלשהו או בפרסום אחר, coresexualhealing.com לא תהיה צד אחראי על ניטור כל עסקה בינך לבין ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים.כמו עם רכישת מוצר או שירות את/ה צריך להשתמש בשיקול הדעת הטוב ביותר שלך.
 

שינויים 

54. האתר שומר לעצמו את הזכות לתקן הסכם זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, וזו אחריותך לעיין בשינויים להסכם זה.השימוש שלך בשירות לאחר כל תיקון של הסכם זה יסמן את הסכמתך לתנאים המתוקנים.

55. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לערוך, למחוק, להשעות או להפסיק באופן זמני או קבוע את השירות (או כל חלק ממנו) עם או ללא הודעה מוקדמת.אתה מסכים שלא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, עריכה, מחיקה, השעיה או הפסקה של השירות.

56. הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה.

 בברכת תנועה נינוחה מהמרכז שלך וחזרה

לנה.

bottom of page